آرزو های دست نیافتنی!!!!!!!! ممنون که به وبم سر زدید نظر یادتون نره هرکی هم میخاد لینکش کنم خودش بگه MEHR!!!!!!! __*-:¦:-* ____*-:¦:-* ______*-:¦:-* _________*-:¦:-* ______________,*-:¦:-* _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-* __*-:¦:-* _*-:¦:-* _*-:¦:-* __*-:¦:-* ____*-:¦:-* ______*-:¦:-* _________*-:¦:-* ______________,*-:¦:-* _______________,*-:¦:-* ___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:-* ____*-:¦:-* __*-:¦:-* _*-:¦:-* _*-:¦:-* __*-:¦:-* ____*-:¦:-* ______*-:¦:-* _________*-:¦:-* tag:http://mehr1379.mihanblog.com 2020-01-21T13:56:06+01:00 mihanblog.com تاثیر توافق 2015-07-20T05:51:06+01:00 2015-07-20T05:51:06+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/93 MEHR لامصب تاثیر توافقو دارین.....هوا یکم خنک تر شده لامصب تاثیر توافقو دارین

.

.

.

.

.

هوا یکم خنک تر شده

]]>
:) 2015-06-20T11:18:18+01:00 2015-06-20T11:18:18+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/91 MEHR ]]> غذاهای خوشگل........... 2015-06-20T11:16:18+01:00 2015-06-20T11:16:18+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/90 MEHR


Paris Food ArtLittle Red Riding Hood Food Art ]]>
کدوم کفش؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2015-06-20T11:15:32+01:00 2015-06-20T11:15:32+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/89 MEHR ]]> دختر........... 2015-06-20T11:14:37+01:00 2015-06-20T11:14:37+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/88 MEHR ]]> عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق 2015-06-20T11:10:31+01:00 2015-06-20T11:10:31+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/87 MEHR عشق...چیز عجیبی است...وقتی از من..دیکتاتوری میسازد ، زود رنج...ک تنها تو را...انحصاری میخواهد ...از تو...نازک دلی میسازد...که اشک مرا تاب نمی آورد...عشق چیز عجیبی نیست...شاید...امـــا...من و تو ...عجیــــــــــــــــــــــب..عاشق شده ایم..!!! عشق...

چیز عجیبی است...

وقتی از من..

دیکتاتوری میسازد ، زود رنج...

ک تنها تو را...

انحصاری میخواهد ...

از تو...

نازک دلی میسازد...

که اشک مرا تاب نمی آورد...

عشق چیز عجیبی نیست...

شاید...

امـــا...

من و تو ...

عجیــــــــــــــــــــــب..

عاشق شده ایم..!!!


]]>
خوش امدید......... 2015-06-20T10:57:31+01:00 2015-06-20T10:57:31+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/86 MEHR در کتاب چهارفصل زندگیصفحه ها پشت سر هم میروندهر یک از این صفحه ها یک لحظه اندلحظه ها با شادی و غم می روندگریه دل را ابیاری می کندخنده,یعنی این دل ها زنده استزندگی ترکیب شادی با غم استدوست میدارم من این پیوند را گر چه میگویند:شادی بهتر استدوست دارم گریه و لبخند را.. در کتاب چهارفصل زندگی

صفحه ها پشت سر هم میروند

هر یک از این صفحه ها یک لحظه اند

لحظه ها با شادی و غم می روند

گریه دل را ابیاری می کند

خنده,یعنی این دل ها زنده است

زندگی ترکیب شادی با غم است

دوست میدارم من این پیوند را 

گر چه میگویند:شادی بهتر است

دوست دارم گریه و لبخند را..


]]>
امیدوارم.............. 2015-06-20T10:53:29+01:00 2015-06-20T10:53:29+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/85 MEHR هرچند اعتقادی به این مزخرفات ندارم !ولیامیدوارم فال قهوتون از اول به اینصورت باشه … هرچند اعتقادی به این مزخرفات ندارم !

ولی

امیدوارم فال قهوتون از اول به اینصورت باشه …

عکس های خنده دار آخر هفته (157)
]]>
نظر سنجی 2015-06-20T10:52:45+01:00 2015-06-20T10:52:45+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/84 MEHR ]]> بچه بودی عاشق چی بودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2015-06-20T10:51:10+01:00 2015-06-20T10:51:10+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/83 MEHR من14 من14 ]]> ------------- 2015-06-20T10:50:03+01:00 2015-06-20T10:50:03+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/82 MEHR ]]> اینم به افتخار برو بچ والیبالی........... 2015-06-20T10:49:34+01:00 2015-06-20T10:49:34+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/81 MEHR ]]> کدومو می پسندی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2015-06-20T10:49:01+01:00 2015-06-20T10:49:01+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/80 MEHR ]]> و این هم به افتخار خودم و عینکم..................... 2015-06-20T10:48:19+01:00 2015-06-20T10:48:19+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/77 MEHR ]]> یه تم دختروونه!!!!!!!!!!! 2015-06-20T10:47:05+01:00 2015-06-20T10:47:05+01:00 tag:http://mehr1379.mihanblog.com/post/76 MEHR ]]>